מודל שמיר"ה
  • שנייה - לעצור.
  • מרווח לנשימה והתבוננות
  • ידע – מה עובר עליי, מה קורה לי? 
  • רעיון: מה צריך עכשיו?
  • החלטה - פעולה.